Digitala arbetssätt är ett naturligt inslag i vår verksamhet.

Hösten 2018 startade ett spännande treårigt utvecklingsarbete/samarbete i hela vår förvaltning. Den internationella skolutvecklaren James Nottinghams företag ”Challenging learning” hjälper oss att utveckla metoder för utmanande lärande.

På vår förskola ger vi barnen möjlighet att lära känna närmiljön och får bekanta sig med de lokala kulturlivet som finns runt vår förskola.