Årlig plan för arbetet mot diskriminering och kränkande behandling upprättas varje år och hålls levande i vårt dagliga arbete.

Pedagogerna arbetar aktivt så att alla känner sig trygga med samtliga på förskolan.

Vi värdesätter ett nära och förtroendefullt samarbete med hemmen. Pedagogerna har dagligen dialog med vårdnadshavare och uppmuntrar till delaktiga föräldrar. Vi erbjuder uppföljningssamtal på hösten efter inskolningen är klar och barnen varit hos oss i några veckor. På våren erbjuder vi utvecklingssamtal tillsammans med vårdnadshavare och barn.