Vi är en förskoleavdelning med fem/sex åringar.

På vår förskola arbetar vi med närmiljö som lärmiljö.

Glädje, gemenskap, hänsyn, respekt och ansvar är betydelsefulla värdeord för oss.

Vi samarbetar med förskoleklasserna på Rosenfeltskolan för att underlätta barnens skolstart

Kontakt

Rektor Trossö förskola Borgen

Anne Mattisson Ferm

S. Smedjegatan 1
371 31 Karlskrona
Borgen: 0455 305181, borgen.fsk@skola.karlskrona.se