Vi arbetar för ett tillåtande klimat där barnens inflytande och delaktighet sätts i fokus. Barnen ges möjlighet att påverka innehållet vilket leder till värdesättande pedagogik, där barn och pedagoger lär tillsammans och av varandra.