Profil

Samtliga förskolor i Sunnadal arbetar med temat Naturvetenskap och vill utmana oss inom det naturvetenskapliga området. Vi utgår från samma grund på alla förskolorna för att skapa möjlighet för gemensam planering, reflektion, utvärdering och kompetensutveckling. Varje avdelning utgår från det som fångar deras barns intresse.   

Arbetssätt

På Mariebergs förskola har vi tre värdeord. Välkomnande – Delaktighet – Lustfyllt lärande. Grunden i vårt systematiska kvalitetsarbete är pedagogisk dokumentation. Genom dokumentationen vill vi synliggöra barnens arbete, lärande och utveckling. 

Vi har ett nära samarbete med specialpedagog och modersmålspedagoger i området.

 

Kontakt

Rektor Mariebergs förskola

Karin Lundström

Bokvägen 17

371 43 Karlskrona

Kontakt förskolans avdelningar

0455-30 37 39