Sunnadal förskola Marieberg

Mariebergs förskola ligger i ett naturskönt område mitt i bostadsområdet Marieberg. För att möjliggöra ett mångsidigt och sammanhängande lärande arbetar vi temainriktat. Barnen har inflytande och blir delaktiga när vi utgår från deras initiativ och intressen.

Mariebergs-forskola1.jpg