Om Backens förskola

Vår barnsyn präglas av tilltro till barns kapacitet att utvecklas och lära i sin takt och på sitt sätt. 

Vår förskola ligger i Spandelstorp, cirka en mil från Karlskrona centrum och finns i ett naturnära område.  

Vi är en förskola med cirka 50 barn fördelat på tre avdelningar som är organiserade efter ålder, yngsta, mellan och äldsta. Vi har en specialpedagog som är kopplad till förskolan för att pedagogerna ska ha möjligheter att möta alla barn på bästa sätt. Vi har även tillgång till andra kompetenser i det Östra skolområdet såsom förste förskollärare som stöttar i uppbyggnaden av våra lärmiljöer, samt IKT pedagog som utbildar pedagogerna för att vi ska kunna ge barnen förutsättningar att utveckla adekvat digital kompetens. 

Vår gård är indelad i två delar, en asfalterad del och en del med grönytor där barnen kan utmana sin motorik i vår stora backe. Här kan barnen utforska, samspela med alla kompisar på förskolan. Vi har nära till naturen och går gärna till skogen. Vi har ett eget kök på förskolan och maten levereras till oss från Sagolundens förskola.  

Kontakt till förskolan

Spandelstorps förskola

Backen

Musikgatan 1

371 49 Karlskrona

Avdelningar

Bamse: 0455-30 53 85

Lille skutt: 0455-30 38 38, Trollskogen 0455-32 15 56