Om Backens förskola

Våra gårdar utmanar barnens fantasi och motorik och vi har också tillgång till en stor altan som används året om både till lek, skapande och för att äta och fira olika traditioner på.

I huset har vi tillgång till en stor lekhall som används flitigt till fri lek, motorikträning och vila.

Profil

Hela vårt arbete genomsyras utifrån förskolans läroplan som bland annat säger att förskolan ska:

”Lägga grunden för ett livslångt lärande. Ge god pedagogisk verksamhet, där omsorg, fostran och lärande bildar en helhet. Verksamheten ska främja leken, kreativiteten och det lustfyllda lärandet.”

4 Ess

I vår verksamhet utvecklar vi kommunikativa, självständiga barn och ungdomar som i samspel med andra utforskar världen. Vi utgår från Lyckeby samverkansområdes gemensamma profil, 4 Ess som står för:

  • Språk
  • Science (naturvetenskap och teknik)
  • Samspel
  • Självständighet

Med 4 Ess skapar vi en gemensam inriktning för våra barns lärande. I enlighet med våra styrdokument har vi valt att fokusera på språk, självständighet, samspel och science. Detta stämmer också överens med EU:s nyckelkompetenser som beskriver vad som är betydelsefullt för våra barn i ett globalt samhälle.

Grön Flagg

Vi jobbar med att lära ut hållbar utveckling i vår verksamhet där barnen för göra olika aktiviteter i närområdet. Här jobbar vi med tre utvecklingsområden:

  • "Livsstil och Hälsa": Barnen ska i högre grad bli medvetna om sin hälsa och sitt välbefinnande.
  • "Livsstil och hälsa - värdegrund": Hur vi är emot varandra, hur vi tillsammans ska värna om både egna och gemensamma saker och hur vi är mot djur och natur.
  • "Kretslopp": Vi vill  utveckla förståelsen för skräp, kompostering, återvinning och återanvändning.

Kontakt

Kontakt till förskolan

Spandelstorps förskola

Backen

Musikgatan 1

371 49 Karlskrona

Avdelningar

Bamse: 0455-30 53 85

Lille skutt: 0455-30 38 38