Spandelstorps förskola Backen

Backens förskola har tre avdelningar. Här arbetar vi åldersindelat samtidigt som vi värdesätter samarbetet mellan avdelningarna och barnens interaktion över åldrarna. På förskolan får varje barn – utifrån sina förutsättningar – leka, lära och utvecklas i utforskande och meningsfulla sammanhang.