Utbildningen organiseras så att barnen möts, leker och lär tillsammans, samt prövar och utvecklar sina förmågor och intressen, med samma möjligheter och på lika villkor.

Learning together - Karlskrona och Challenging Learning

Hösten 2018 startade ett spännande treårigt utvecklingsarbete/samarbete i hela vår förvaltning! Den internationella skolutvecklaren James Nottinghams företag ”Challenging learning” hjälper oss att utveckla metoder för utmanande lärande.