Förskolan består av fyra avdelningar som ligger på nedre plan i två olika hyreshus. Avdelningarna Ekoxen och Kungsljuset ligger på Kummelvägen 3A. Avdelningarna Puppan och Fjärilen ligger på Kummelvägen 4.

Profil

4 Ess

I vår verksamhet utvecklar vi kommunikativa, självständiga barn och ungdomar som i samspel med andra utforskar världen. Vi utgår från Lyckeby samverkansområdes gemensamma profil, 4 Ess som står för:

 • Språk
 • Science (naturvetenskap och teknik)
 • Samspel
 • Självständighet

Med 4 Ess skapar vi en gemensam inriktning för våra barns lärande. I enlighet med våra styrdokument har vi valt att fokusera på språk, självständighet, samspel och science. Detta stämmer också överens med EU:s nyckelkompetenser som beskriver vad som är betydelsefullt för våra barn i ett globalt samhälle.

Arbetssätt

Vi jobbar med ett reflekterande arbetssätt och dokumenterar barnens lärande och utveckling. Vårt arbete genomsyras av skolområdets gemensamma vision för alla barn 1-16 år. "I Lyckeby skolområde utvecklar vi kommunikativa, självständiga barn och ungdomar som i samspel med andra utforskar världen". För att uppnå visionen har vi fokus på följande områden. 

 • Språket
 • Självständighet
 • Samspel
 • Science

Reflektera

Vårt reflekterande arbetssätt utgår ifrån:

 • Barnet – barnen hjälper varandra i sitt kunskapssökande.
 • Miljön – miljön är föränderlig, tydlig och stimulerande.
 • Pedagogen – pedagogerna som är medforskande och stödjer barnen i deras utveckling och lärandeprocess.

Kontakt

Rektor Kronotorps förskola

Mona Nilsson

Videvägen

371 63 Lyckeby

Kontakt till förskolans avdelningar

Ekoxen: 0455-32 13 97
Kungsljuset: 0455-30 38 07
Puppan: 0455-30 38 11
Fjärilen: 0455-30 38 13