Östra Torp förskola Kronotorp

Förskolan består av fyra avdelningar med barn i åldrarna 1-4 år och ligger på nedre plan i två närliggande hyreshus. Avdelningarna Ekoxen och Kungsljuset ligger på Kummelvägen 3A. Avdelningarna Puppan och Fjärilen ligger på Kummelvägen 4.