Vår verksamhet

Havgårdens Förskolan har en inomhusmiljö med stora ytor för lek och upptäckter. Förskolans utegård utmanar barnen motoriskt och där finns gott om ytor för olika lekar.

Leken har stor betydelse för barns utveckling och därmed finns det mycket utrymme för lek på olika sätt i vår verksamhet. Genom leken utvecklar barnen sin fantasi, kreativitet och bearbetar sina upplevelser.

Vi vill hitta miljöer, material och en organisation där alla barn får möjlighet att hitta något som lockar och passar dem. Vi försöker ständigt utveckla och förändra i miljön för att det ska  utveckla barnens samspel, språk, fantasi, motorik och nyfikenhet.

Vår värdegrund

Vår strävan är att barnen ska vara trygga med oss, sina kamrater och i miljön. Trygga barn är nyfikna barn, redo att lära för livet.

Hos oss ser vi barnen som kompetenta individer. Vi formar vår verksamhet utifrån våra styrdokument och bygger vidare på barnens intresse och nyfikenhet. Förskolans miljö ska vara inbjudande, utmanande och lustfylld för barnens lärande och utveckling.

Kontakt till förskolans avdelningar

Spättan och Wittus: 0455- 30 39 38