Förskolan består av 2-4 avdelningar beroende på hur behovet ser ut i kommunen. För närvarande har vi två avdelningar öppna, Glad och Modig.

Vår förskola ligger i stora ljusa lokaler i centrala Lyckeby. På nedervåningen ligger avdelningarna Glad och Lycklig där de yngsta barnen går och på ovanvåningen ligger avdelningarna Nyfiken och Modig där de äldre barnen går.

Kontakt

Rektor Lyckeby förskola Augerumsvägen

Ulrika Johnsson

Augerumsvägen 5

371 63 Lyckeby

Kontakt till förskolans avdelningar

Glad och Lycklig: 0455- 30 30 94
Modig och Nyfiken: 0455-32 12 70