SOC_IMG_5908 Hästö förskola.jpg

För oss är det viktigt att barnen känner trygghet och glädje. Vi erbjuder rika möjligheter till lek, utveckling och lärande.

Arbetssätt

Vi tillämpar ett demokratiskt arbetssätt där barnen deltar aktivt och kan påverka sin tillvaro på förskolan. Miljön är inspirerande förändras ständigt utifrån barngruppens intressen. Allt material finns lättillgängligt för att ge barnen inflytande, valfrihet och möjlighet att påverka sin vardag.

Dokumentation

Vi tycker det är viktigt med dokumentation och därigenom reflektion för att synliggöra barnens, avdelningens och pedagogernas utveckling. Därför har varje barn en dokumentationspärm som även används som utgångspunkt för utvecklingssamtalen.

Föräldrakontakt

Vi lägger stor vikt vid den dagliga kontakten med föräldrar. Föräldrar inbjuds till olika träffar för att få del av verksamheten, så som föräldramöten, föräldraråd och utvecklingssamtal.

Kontakt

Rektor Hästö förskola

Ellenor Björnlund

Hästövägen 5

371 42 Karlskrona

Kontakt till förskolans avdelningar

Bubblan: 0455-32 12 81

Droppen: 0455-32 10 46

Lyckan: 0455-30 37 04

Skogsviolen: 0455-30 37 03

Sjövik: 0455-30 37 02

Solvändan: 0455-30 37 01

Tillfällig förskola

Lanternan: 0455-30 35 77