Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Utbildningen på vår förskola tar avstamp i en helhetssyn på barnets behov, där omsorg, lärande och utveckling bildar en enhet.  Barnen på förskolan ges möjlighet att vara med och påverka innehållet i vår verksamhet. 

Challenging Learning – hösten 2018 startade ett treårigt utvecklingsarbete i hela kunskapsförvaltningen. Under ledning av den internationelle skolutvecklaren James Nottingham kommer vi utvecklas i metoder inom utmanande lärande.