Vårt arbetssätt

Smörblomman arbetetar liksom de andra förskolorna i Sunnadal med temat naturvetenskap. Vårt tema har vi valt för att fördjupa arbetssätt och kunskaper samt utmana oss inom det naturvetenskapliga området.

Vi har ett nära samarbete med specialpedagog och modersmålspedagoger i området.

Våra värdeord

Våra värdeord är välkomnande, delaktighet, lustfyllt lärande. 

Kontakt

Rektor Smörblommans förskola

Madelene Finnman

Kungsmarksvägen 25-27

371 44 Karlskrona

Kontakt förskolans avdelningar

0455-30 37 44, 30 37 45