Vårt arbetssätt

Smörblomman arbetetar liksom de andra förskolorna i Sunnadal med temat naturvetenskap. Vårt tema har vi valt för att fördjupa arbetssätt och kunskaper samt utmana oss inom det naturvetenskapliga området.

Vi har ett nära samarbete med specialpedagog och modersmålspedagoger i området.

Våra värdeord

Våra värdeord är välkomnande, delaktighet, lustfyllt lärande. 

Kontakt

Bitr. förskolechef Smörblommans förskola

Karin Lundström

Kungsmarksvägen 25-27

371 44 Karlskrona