Sunnadal förskola Smörblomman

Smörblommans förskola ligger i bostadsområdet Kungsmarken med flera lekplatser och närhet till natur. Här arbetar vi temainriktat för att möjliggöra ett mångsidigt och sammanhängande lärande. Barnen har inflytande och blir delaktiga när vi utgår från deras initiativ och intressen.

Smorblommans-forskola-kungsmarken1.jpg