Digitala verktyg

Digitala verktyg är ett naturligt hjälpmedel i vår undervisning. Vi använder oss av lärplattor med olika appar. Källkritik lärs in på ett naturligtsätt. 

Språk och Kommunikation 

Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Vi arbetar bland annat med TAKK, språkpåsar, bilder och böcker. 

”Att skapa och kommunicera med hjälp av olika uttrycksformer så som bild, sång och musik, drama, rytmik, dans och rörelse liksom med hjälp av tal - och skriftspråk utgör både innehåll och metod i förskolans strävan att främja barns utveckling och lärande.” Lpfö-98