Värdegrund

Ditt barns trygghet och trivsel är viktig för oss. Med det som grund skapar vi bästa förutsättningar att växa som individ. Genom vårt ständiga arbete med likabehandlingsplanen vill vi utveckla förståelse hos barnen hur vi bemöter varandra och visar respekt och hänsyn. 

Elevens utveckling 

Vi erbjuder dig som vårdnadshavare ett utvecklingssamtal per termin. Samtalet handlar om barnets utveckling och social kompetens i förhållande till läroplanen. Varje år bjuds du som vårdnadshavare in till ett föräldramöte och andra gemensamma trivselaktiviteter som till exempel lucia, fixa-dag och sommarfest. 

Vi arbetar aktivt med starkt föräldrasamarbete för att gynna barnens utveckling och verksamheten.