Learning together - Karlskrona and Challenging Learning

Hösten 2018 startade ett spännande treårigt utvecklingsarbete/samarbete i alla Karlskronas kommunala skolor. Den internationella skolutvecklaren James Nottinghams företag ”Challenging learning” hjälper oss att utveckla metoder för utmanande lärande.