Värdegrund

Vårt värdegrundsarbete samt Läroplanen för förskolan genomsyrar den dagliga verksamheten på Djupeskär. Med detta som bas skapar vi en tillåtande miljö där barn kan mötas på sina villkor och utmanas på sin nivå. Vi ser till det individuella barnet och anser att trygga barn skapar större möjligheter för lek och lärande.

För att skapa ytterligare trygghet i barngrupperna arbetar vi över avdelningarna, det vill säga, vi ser över vår personalstyrka innan vikarier sätts in för att minska nya möten för barnen. Att arbeta över avdelningarna innebär också att vi någon dag kan slå ihop avdelningar om det är få barnantal samt att vi delar upp barnen beroende på aktivitet. Detta skapar möten mellan varje barn och pedagog vilket i sin tur ökar trygghet och trivsel. När barn ska överskolas från en avdelning till den andra sker detta flytande och det underlättar för både barn, pedagog samt vårdnadshavare när detta sker då alla parter redan har en relation till varandra.

Inskolning

På Djupeskär förskola tillämpar vi föräldraaktiv inskolning. Att vara delaktig under inskolningen skapar trygghet för er och barnet. Ni får en insyn i den pedagogiska verksamheten, de dagliga rutinerna, får ett ansikte på de namn ert barn kommer prata om hemma och lära känna oss pedagoger. Föräldraaktiv inskolning innebär att under inskolningen är det ni vårdnadshavare som till en början tar ansvar för ert barn och successivt när trygghet och tillit till oss pedagoger infunnit sig så kan vi ta över ansvaret mer och mer.

Vi ser vikten i öppen kommunikation och att ni kommer till oss pedagoger om ni har frågor eller funderingar. Vi arbetar med barnets bästa i fokus och det anser vi knyter samman vårdnadshavare och pedagoger.