Där orden flödar

Vår verksamhet är uppbyggd så att varje individ känner att de kan utvecklas och känna tillit till sin egen förmåga. Detta skapar vi genom ett nära samarbete mellan avdelningarna samt att läroplanen och vårt värdegrundsarbete genomsyrar allt vi gör. Barnets bästa är alltid i fokus och genom närvarande pedagoger möjliggör vi möten där ditt barn blir sett och hört.

Vi arbetar tätt tillsammans med BHT (barnhälsoteam). Vår specialpedagog handleder oss vidare vilket skapar en trygghet där vi i vår profession kan bemöta varje barn på deras nivå samt att utveckling sker individuellt och skräddarsytt.

Utomhusmiljön som en lärandemiljö

Utevistelsen blir en naturlig del av dagen då vi antingen är ute på någon utav förskolans två gårdar eller utforskar vår närmiljö.

På den stora gården håller 3-5 åringarna till. Här finns gott om utrymme att öva både sin grov-och finmotorik, över stock och sten! Om det så är att cykla eller spela innebandy på asfalten eller att ta sig upp över kullen för att leka i sandlådan, lekstugan, gunga eller åka rutschkana så finns där oändliga möjligheter och underbara lärmiljöer.

Vidare från den stora gården kan man ta sig till den lilla gården där 1-3 åringarna utforskar och leker i sin egen takt. Under stora ekträd kan man finna skugga men också en naturlig hinderbana med rötter, väldigt populärt att öva sin grovmotorik på så sätt. Det finns även en sandlåda, kiosk, gungor och rutschkana som används flitigt.

Tillsammans värnar vi om våra miljöer och har ett gemensamt ansvarstagande samt delaktighet i aktiviteter som innefattar utomhusmiljö. I samband med dialog skapas en större förståelse för eget ansvar i ett hållbart kretslopp.

Förskolans vision: Tillit till sin egen förmåga.

Vår gemensamma instagram

Kontakt

Förskolechef Gullberna Parks förskola Djupeskär

Gunnar Lindgren

Kontakt till förskolans avdelningar

Telefon

0733-61 80 50

Besöksadress

Backsippevägen 6