Profil

På Gullberna Parks förskola Djupeskär har pedagogerna ett arbetssätt för att barnen själva ska kunna påverka sin vardag. Med pedagogernas stöttning utforskar och lär sig barnen. 

Vi utvecklar kontinuerligt våra miljöer för att de ska passa barnens behov och intressen, där de ges möjligheter att prova och upptäcka. Vi har till exempel motorikrum, byggrum och en stor ateljé med gott om material för skapande.

Vår utemiljö ger möjlighet till lek på gården eller i skogen. Fotbollsplan, dansbana och lekplats ligger med kort gångavstånd.

4 Ess

I vår verksamhet utvecklar vi kommunikativa, självständiga barn och ungdomar som i samspel med andra utforskar världen. Vi utgår från Lyckeby samverkansområdes gemensamma profil, 4 Ess som står för:

  • Språk
  • Science (naturvetenskap och teknik)
  • Samspel
  • Självständighet

Med 4 Ess skapar vi en gemensam inriktning för våra barns lärande. I enlighet med våra styrdokument har vi valt att fokusera på språk, självständighet, samspel och science. Detta stämmer också överens med EU:s nyckelkompetenser som beskriver vad som är betydelsefullt för våra barn i ett globalt samhälle.

Kontakt

Förskolechef Gullberna Parks förskola Djupeskär

Gunnar Lindgren

Kontakt till förskolans avdelningar

Gulmyran och Rödmyran: 0455-30 51 67

Flygmyran och Svartmyran: 0455-30 37 10