Barnets bästa i fokus

Med barnet i fokus arbetar vi ständigt för att erbjuda lustfyllda aktiviteter som är anpassade efter barnets intressen. Vårt gemensamma tema i huset är språket som följer från det allra yngsta barnet till de som är redo för skolstart. Vi arbetar med utmanande lärande samt språket där fokus är på det lustfyllda och aktiva lärandet, till exempel språklekar, rim och ramsor och sagor.

För att följa barnets intresse och nyfikenhet ytterligare har några avdelningar valt att ha externa teman som genomsyras av utmanande lärande och språk. Samtliga avdelningar arbetar med pedagogisk dokumentation vilket är ett avgörande arbetsverktyg för att kunna följa upp, synliggöra och utmana varje barns lärande.

Avdelningarna är uppbyggda med genomtänkta pedagogiska miljöer, där det finns gott om utrymme och material för barnet att utforska och möta andra. Inomhusmiljön är framtagen med förskolans läroplan 2018 i baktanke, där varje barn ska få möjlighet att utmanas och lära.

Vi använder oss utav TAKK, Tecken som Alternativ och Kompletterande Kommunikation, för att stödja och förstärka kommunikationen mellan pedagog och barn. Tecken använder vi tillsammans med talet i de vardagliga situationerna här på förskolan. Enligt forskning underlättar TAKK språkförståelse och inlärning och därmed ser vi en enorm fördel med att använda TAKK med alla våra barn på förskolan som börjar sin språkresa