oppet hus 2018.jpg

Tid: lördag 24 november klockan 10.00 - 14.00
Plats: af Chapmangymnasiet och Östersjöskolan, Ehrensvärdska gymnasiet,
Fischerströmska gymnasiet, Törnströmska gymnasiets utbildningar på Trossö och Rosenholm

Vi hälsar dig och dina vårdnadshavare varmt välkomna!