För vem?

Det här programmet passar dig som är intresserad av och vill arbeta med reparationer och underhåll av fastigheter, markarbete och underhåll av parker och grönområden.


Vad lär jag mig?

Du får grundläggande och användbara kunskaper som förbereder dig för att arbeta med att hålla fastigheter och parker i gott skick. Du får också lära dig hur man bygger nya byggnader och anlägger ett grönområde.


Hur lär jag mig?

På gymnasiesärskolan varvar vi teoretiska lektioner med praktisk undervisning under en fyraårsperiod. Du studerar i en miljö där du får möjlighet att lära och utvecklas i din egen takt och i samspel med andra. Det är dina behov och intressen som formar utbildningen och du får pröva att använda dina kunskaper i praktiken. Du gör praktik (APL) på arbetsplatser som har verksamhet inom något av ämnesområdena i ditt program. Under utbildningen spenderar du minst 22 veckor ute på praktik. När utbildningen närmar sig slutet fokuserar vi på att slussa ut dig i arbetslivet på ett bra sätt.

Bra att veta

Under dina fyra studieår på detta program så ingår minst 22 veckors praktik. Då hjälper vår praktiksamordnare dig att hitta en praktikplats som passar dig och hänger ihop med de ämnen du studerar. 

Programinformation

 • Kurser

  Kurser och poäng

  Engelska: 100 p
  Estetisk verksamhet: 100 p
  Historia: 50 p
  Idrott och hälsa: 200 p
  Matematik: 100 p
  Naturkunskap: 50 p
  Religionskunskap: 50 p
  Samhällskunskap: 50 p
  Svenska eller Svenska som andraspråk: 200 p
  Programgemensamma ämnen: 500 p
  Programfördjupning: 800 p
  Individuellt val: 200 p
  Gymnasiesärskolearbete: 100 p

 • Speciella ämnen för programmet

  Fastighetsskötsel, bygg och anläggning samt verkstadsteknik.

 • Vad händer efter gymnasiet?

  Folkhögskola och Särvux

 • Exempel på yrken

  Fastighetsskötare, vaktmästare, parkarbetare.

Kontakt

Rektor Gymnasiesärskolan

Tobias Garpenbeck

Ö Köpmangatan 10

371 32 Karlskrona