För vem?

Det här programmet vänder sig till dig som är intresserad av och vill jobba med de arbetsuppgifter som man ägnar sig åt på kontor och i butik. Det handlar om administration, praktisk marknadsföring, dokumentation och varuhantering.

Vad lär jag mig?

Utbildningen förbereder dig så att du kan arbeta med exempelvis enklare administrativa uppgifter på kontor eller med skyltning, varuexponering och varuhantering i butik. För att kunna bemöta och hantera kunder på bästa sätt får du också utveckla din serviceförmåga.

Hur lär jag mig?

På gymnasiesärskolan varvar vi teoretiska lektioner med praktisk undervisning under en fyraårs-period. Du studerar i en miljö där du får möjlighet att lära och utvecklas i din egen takt och i samspel med andra. Det är dina behov och intressen som formar utbildningen och du får pröva att använda dina kunskaper i praktiken. Du gör praktik (APL) på arbetsplatser som har verksamhet inom något av ämnesområdena i ditt program. Under utbildningen spenderar du minst 22 veckor ute på praktik. När utbildningen närmar sig slutet fokuserar vi på att slussa ut dig i arbetslivet på ett bra sätt.

Bra att veta

Programinformation

 • Kurser

  Kurser och poäng

  Engelska: 100 p
  Estetisk verksamhet: 100 p
  Historia: 50 p
  Idrott och hälsa: 200 p
  Matematik: 100 p
  Naturkunskap: 50 p
  Religionskunskap: 50 p
  Samhällskunskap: 50 p
  Svenska eller Svenska som andraspråk: 200 p
  Programgemensamma ämnen: 500 p
  Programfördjupning: 800 p
  Individuellt val: 200 p
  Gymnasiesärskolearbete: 100 p

 • Speciella ämnen för programmet

  Administration, Handel, Information och kommunikation, Inköp och logistik, Service och bemötande

 • Vad händer efter gymnasiet?

  Folkhögskola och Särvux

 • Exempel på yrken

  Butiksarbete, lagerarbete

Kontakt

Rektor Gymnasiesärskolan

Tobias Garpenbeck

Ö Köpmangatan 10

371 32 Karlskrona