För vem?

Utbildning på det individuella programmet erbjuds dig som inte kan eller vill följa utbildningen på något av de nationella programmen. Hos oss läser alla elever i fyra år. Några kombinerar ämnen från individuella programmet med ämnen från något av de nationella programmen. Om detta är en bra lösning just för dig, beslutas av rektorn. Beslutet dokumenteras i den individuella studieplanen.

Vad lär jag mig?

Utbildningen ger dig en god grund för personlig utveckling, stärker dig och ger dig lust att delta aktivt i samhällslivet. Stor vikt läggs på din sociala utveckling. Du får också möjlighet att förbättra din förmåga att ta till dig kunskap, söka information och använda dig av kunskaperna i praktiken. Både på egen hand och tillsammans med andra.

Bra att veta

Under dina 4 studieår på detta program så ingår minst 22 veckors praktik. Då hjälper vår praktiksamordnare dig att hitta en praktikplats som passar dig och hänger ihop med de ämnen du studerar. 

Programinformation

 • Ämnesområden

  Ämnesområden

  • Estetisk verksamhet
  • Hem- och konsumentkunskap
  • Idrott och hälsa
  • Natur och miljö
  • Individ och samhälle
  • Språk och kommunikation

  Praktik kan ingå om det är till nytta för eleven.

  Huvudmannen för utbildningen beslutar hur den garanterade undervisningstiden på 3600 h, ska fördelas på de olika ämnesområdena. Betyg sätts inte på ämnesområden i gymnasiesärskolan.

   

 • Vad händer efter gymnasiet?

  Folkhögskola och Särvux

 • Exempel på yrken

  Arbete inom den dagliga verksamheten.

Kontakt

Rektor Gymnasiesärskolan

Tobias Garpenbeck

Ö Köpmangatan 10

371 32 Karlskrona