Eleverna på gymnasiesärskolan läser en fyraårig utbildning. Våra lokaler är i samma byggnad som Törnströmska och Fisherströmska gymnasiet. Här jobbar elever och personal nära varandra, vi finner trygghet i att vara en liten skola i den stora skolan. Vi lägger stor vikt vid att varje enskild individ kan utvecklas efter sina egna behov

Det finns sex olika program på gymnasiesärskolan: