För vem?

För dig som gillar problemlösning och älskar naturvetenskap. Teknikprogrammet vänder sig till dig som vill arbeta med problemlösning och teknikutveckling. Det ger dig en grund för fortsatta studier i teknik och naturvetenskap på högskolan. Vår inriktning mot produktionsteknik fokuserar på kunskaper om produktion och produktionslinjer, automation och företagande.

Vad lär jag mig?

Teknik, kemi och fysik. Processer och hållbar utveckling. Utbildningen utvecklar dina kunskaper om och färdigheter i teknik och teknisk utveckling. Vi tittar närmare på teknikens roll i samspelet mellan människa och natur med hänsyn till hållbar utveckling. Dessutom ska utbildningen utveckla elevernas kunskaper om fysik, kemi och matematik med fokus på tekniska processer. Vi intresserar oss både för befintlig teknik och utveckling av ny.

Hur lär jag mig?

Du får använda språket matematik som redskap för att undersöka, beskriva och systematisera. När vi jobbar med teknik ska våra elever undersöka, beskriva och systematisera olika egenskaper hos tekniska objekt och processer. Inom fysik och kemi tittar eleverna istället på företeelser i naturen och kopplingar till tekniska processer. Inom teknikområdet är matematik ett språk och ett redskap för att förstå, uttrycka och analysera sammanhang.

 • Kurser

  Kurser och poäng

  Engelska 5-6: 200 p
  Historia 1a1: 50 p
  Idrott och hälsa 1: 100 p
  Matematik 1c, 2c, 3c,: 300 p
  Religionskunskap 1: 50 p
  Samhällskunskap 1b: 100 p
  Svenska 1/ Svenska som andraspråk 1, 2, 3: 300 p
  Teknik 1: 150 p
  Fysik 1: 150 p
  Kemi 1: 100 p
  Mekatronik: 100 p
  Produktionskunskap 1: 100 p
  Produktionsutrustning 1: 100 p
  Matematik 4: 100 p
  Engelska 7: 100 p
  Teknik 2: 100 p
  Fysik 2: 100 p
  Individuellt val: 200 p
  Gymnasiearbete: 100 p

 • Inriktningar

  Inriktningen finns på Vilhelm Mobergsgymnasiet.

  Andra inriktningar på Teknikprogrammet:

  • Teknikvetenskap
  • Informations- och medieteknik
 • Vad händer efter gymnasiet?

  Efter tre år erbjuder vi eleverna ett fjärde år. Påbyggnadsåret är ett samarbete med företaget Xylem och vänder sig till elever som vill gå ett år till på gymnasiet för att få en utbildning som ger dem stora möjligheter att få ett jobb direkt. Eleverna får också kunskaper som gör det lättare att klara av en civilingenjörsutbildning. För att bli antagen till fjärde året krävs fullständiga betyg från gymnasiets teknikprogram.

  Exempel på fortsatta studier är ingenjörsutbildningar, civilingenjörsutbildningar och andra tekniska utbildningar på eftergymnasial nivå.

 • Exempel på yrken

  Tekniker, ingenjörer, beredare, försäljare, inköpare.

Kontakt

Studie- och yrkesvägledare

Ann Gullin

Kontakt