För vem?

För nyfikna världsmedborgare som brinner för rättvisa. Samhällsvetenskap med internationell profil är en inriktning som passar dig som vill möta människor i andra länder och få en inblick i andra kulturer. Här har du möjlighet att lära dig mer om mänskliga rättigheter och internationella frågor och bli väl förberedd inför kommande högskolestudier. Dessutom ger inriktningen dig chansen att få nya vänner runt om i världen.

Vad lär jag mig?

Du får lära dig att ta ansvar, planera och genomföra olika projekt. Du tränas i att kommunicera med människor med olika bakgrund i olika situationer. Din initiativ- och samarbetsförmåga utvecklas i grupparbeten och du övar dig i att presentera idéer och tankar inför andra. Vi fördjupar oss i frågor kring kulturmöten, etnicitet, internationella konflikter och specialstuderar länderna Polen, Frankrike och Sydafrika.

Hur lär jag mig?

Vi arbetar mycket med övningar där du funderar kring dina och andras värderingar och attityder. Inför våra utbyten med skolor i Gdynia, Rochefort och Pretoria tittar vi närmare på ländernas historia, kultur och politik. När du tar emot en elev i ditt hem tränas du i att planera och ta ansvar. Du för loggbok om dina tankar, erfarenheter och nya kunskaper under utbildningen.

Utbildningen bedrivs på svenska.

Bra att veta

Till den här profilen söker du direkt till ett begränsat antal platser. Du läser
profilkurser redan från årskurs ett.

Kontakt

Studie- och yrkesvägledare

Bertil Reiz

Kontakt

Lärare

Pernilla Bjelkenbrant