För vem?

För dig som vill avslöja skandaler. Och för dig som hellre berättar en bra historia.
Är du intresserad av kommunikation och information? Av samhället och mediernas roll i det? Vill du bli riktigt bra på att skriva och nå ut? Då passar Samhällsvetenskapsprogrammets inriktning Medier, information och kommunikation dig och ger en bra grund att stå på inför vidare studier.

Vad lär jag mig?

Vikten av tydlighet och av att använda rätt kanal för rätt målgrupp. Du får en bred, grundläggande kunskap om journalistik, medier och reklam. Du lär dig att anpassa ditt skrivande efter mediekanal och målgrupp. Eftersom digitala kanaler och sociala medier är en stor del av vår vardag, är webbutveckling och kunskap om kommunikation som sker på internet en viktig del av utbildningen.

Hur lär jag mig?

Under utbildningen får du utlopp för din kreativitet genom varierande arbetssätt, ämnesöverskridande projekt, egna undersökningar och gästföreläsningar. Här får du möjlighet att utveckla dina styrkor och utmana dig själv i debatter och diskussioner. Du lär dig att lyhördhet och förmågan att se saker ur mer än en synvinkel kan ta dig långt. Inte minst som medmänniska.

Bra att veta

Du som väljer Samhällsvetenskaps-programmet får i din gymnasieansökan ange vilken inriktning du önskar gå.

Val av inriktning sker sedan i mitten av första läsåret, vilket betyder att du får tid att ”känna in” programmet innan du gör ditt val av inriktning.

Kontakt

Studie- och yrkesvägledare

Bertil Reiz

Kontakt