För vem?

För dig som är du intresserad av hur världen ser ut idag och hur den ska se ut imorgon. Inriktningen passar dig som vill ha en bred behörighet till högskola och universitet samt få ett försprång till utbildningar inom hållbarhet och samhällsutveckling. Du tar dig an uppgiften att bygga hållbara samhällen, trots de många utmaningar som finns, både här i Karlskrona och i större sammanhang!

Vad lär jag mig?

Du får lära dig ett hållbart samhällsbyggande utifrån sociala, historiska, kulturella, ekonomiska, politiska och miljöinriktade aspekter. Det är viktigt att du ständigt analyserar aktuella samhällsproblem och reflekterar kring deras koppling till hållbart samhällsbyggande. Du får lära dig att tänka i nya banor, öva dig i att visualisera idéer och argumentera för dem. Även det mer traditionella samhällsperspektivet såsom internationella relationer är en del av utbildningen.

Hur lär jag mig?

Du får arbeta på olika sätt i grupper, enskilt i debatter eller på föreläsningar. Olika samarbeten med exempelvis högskola kommer lära dig tekniker för att visualisera dina idéer digitalt. Studiebesök och fältstudier är viktiga delar. Förhoppningsvis kommer du även få chansen att vara med och kanske till och med påverka i lokala samhällsprojekt med högskola, politiker eller andra.

Bra att veta

Du som väljer Samhällsvetenskapsprogrammet får i din gymnasieansökan ange vilken inriktning du önskar gå. Val av inriktning sker sedan i mitten av första läsåret, vilket betyder att du får tid att ”känna in” programmet innan du gör ditt val av inriktning.

Kontakt

Studie- och yrkesvägledare

Bertil Reiz

Kontakt