För vem?

Samhällsvetenskapsprogrammets inriktning Beteendevetenskap passar dig som vill arbeta med människor och vill ha en bred grund att stå på inför högskolestudierna. Allt fler arbetsgivare lägger resurser på personalens hälsa och utveckling och tar hjälp av beteendevetare. Din roll kan vara att vägleda, ge råd, informera, stötta eller coacha människor, privat eller i yrkeslivet.

Vad lär jag mig?

Att fråga, lyssna, resonera och hjälpa vilsna hitta vägen. Du får redskap och nycklar för att söka svar på frågor som: Behöver samhället Top Model-program? Eller är det okej att säga precis vad man tycker? Att jobba tillsammans med andra elever som delar dina intressen för samhällsfrågor, ledarskap och möten mellan människor breddar dina kunskaper inom psykologi, kommunikation och kulturmöten. Kunskaper som du har nytta av i vardagslivet.

Hur lär jag mig?

Under utbildningen får du utlopp för din kreativitet genom varierande arbetssätt, ämnesöver-skridande projekt, egna undersökningar och gästföreläsningar. Vi stöttar dig i att utveckla dina styrkor och får dig att möta nya utmaningar i form av debatter och diskussioner. Hos oss blir du sedd och lär dig att se andra.

Bra att veta

Du som väljer Samhällsvetenskapsprogrammet får i din gymnasieansökan ange vilken inriktning du önskar gå. Val av inriktning sker sedan i mitten av första läsåret, vilket betyder att du får tid att ”känna in” programmet innan du gör ditt val av inriktning.

Kontakt

Studie- och yrkesvägledare

Bertil Reiz

Kontakt

Lärare

Linnea Grönqvist