Programinriktat individuellt val

Programinriktat individuellt val är en utbildning som ska leda till antagning på ett nationellt yrkesprogram. Utbildningen anordnas alltid för en grupp elever, är sökbart och står öppen för elever som saknar behörighet till ett yrkesprogram.

För att antas ska du ha godkända betyg i svenska eller svenska som andraspråk. Dessutom krävs godkända betyg i engelska eller matematik samt i minst fyra andra ämnen, eller godkända betyg i engelska och matematik samt i minst tre andra ämnen.

Du som elev kan följa flera kurser på ett nationellt program samtidigt som du läser de kurser som saknas för behörighet.

Kontakt

Studie- och yrkesvägledare

Ingrid Alm