För att antas ska du ha godkända betyg i svenska eller svenska som andraspråk. Dessutom krävs godkända betyg i engelska eller matematik samt i minst fyra andra ämnen, eller godkända betyg i engelska och matematik samt i minst tre andra ämnen.

Du som elev kan följa flera kurser på ett nationellt program samtidigt som du läser de kurser som saknas för behörighet.