För vem?

Dansar du ofta, hemma eller på dansskola? Eller är du bara nyfiken på dans och vill lära dig mer? Tycker du om att röra på dig, samarbeta och uttrycka dig med kroppen? Dansinriktningen på det estetiska programmet är högskoleförberedande för både samhällsvetenskapliga, humanistiska och konstnärliga utbildningar och ger dig en god teoretisk bas. Vi arbetar med ett helhetsperspektiv genom utbildningen och du får därför utveckla och träna idérikedom, kreativitet, flexibilitet, problemlösning samt sociala och kommunikativa färdigheter - något du kommer att ha stor nytta av i morgondagens samhälle och på arbetsmarknaden.

Vad lär jag mig?

Under din utbildning kommer du möta olika förhållningssätt, uttryck och genrer inom dansen, såsom jazz, balett, samtida dans, improvisation, street, koreografi och mycket mer. Vi fokuserar på kunskaper om kroppen ur ett hälsoperspektiv, där du får lära dig grundläggande anatomi, hur skelett och muskler samverkar och vad kroppen och sinnet behöver för att fungera som bäst. I konstnärliga processer arbetar vi utforskande med förmedlandet av känslor och utvecklandet av idéer och koncept i och genom dansen. I den dagliga träningen fokuserar vi på att stärka din kropp, öva upp din rörlighet, färdighet och förebygga skador, hela tiden med ett tydligt konstnärligt perspektiv. Du kommer att få en bred grund i jazzdans, balett och samtida dans för att förbereda dig för eventuella fortsatta studier inom dansområdet. Undervisningen sker i grupp, men med ett individuellt perspektiv så att du hittar ditt uttryck och hur du rör dig. Att ha roligt, hjälpa varandra att utvecklas och bidra till trygghet i gruppen är en viktig del av utbildningen under alla tre åren.

Hur lär jag mig?

Utbildningen innehåller både teori och praktik. I kursen dansteori får du bland annat lära dig mer om dans från olika tider och platser, se spännande dansföreställningar och reflektera över dansen som konstart. I kursen dansgestaltning får du istället utveckla förmågan att gestalta och kommunicera genom dans och bli bekväm med att använda din kropp som uttrycksmedel. Vi har ett nära samarbete med den professionella dansverksamheten i regionen och med exempelvis Regionteatern Blekinge Kronoberg. Samarbeten med de andra estetiska inriktningarna genom olika projekt är också en mycket viktig del. För att bredda kunskapen om dansens olika grenar och arbetsområden går vi på workshops med olika gästlärare, samarbetar med verksamma danskonstnärer och ser på föreställningar. Vi skapar också själva dansföreställningar där du är med i processen från första idé till ett färdigt resultat, som visas för publik.  

Vad händer efter gymnasiet?

Högskolestudier inom främst de konstnärliga, humanistiska och samhällsvetenskapliga områdena.

Exempel på yrken

Dansare, koreograf, danslärare, dansutvecklare, musikalartist, lärare, socionom eller sjuksköterska. 

 • Kurser och poäng
 • Inriktningar

  Inriktningen finns på Törnströmska gymnasiet.

  Andra inriktningar på Estetiska programmet:

  • Estetik och media
  • Musik
  • Teater
  • Estetik och media med Spelgrafik, 3D och animation som profil
 • Vad händer efter gymnasiet?

  Högskolestudier inom främst de konstnärliga, humanistiska och samhällsvetenskapliga områdena.

 • Exempel på yrken

  Danspedagog, koreograf, musikalartist, jurist, socionom, lärare.

Kontakt

Studie- och yrkesvägledare

Jeanette Andersson

Kontakt

Lärare

Sofia Berglund