dans.jpg

För vem?

Tycker du om att uttrycka dig med kroppen? Har du ett speciellt intresse för kroppens fysiologi och konstnärliga processer? Dansinriktningen på det estetiska programmet är högskoleförberedande och ger dig en god teoretisk bas. Vi arbetar med ett helhetsperspektiv och du får därför utveckla och träna idérikedom, kreativitet, flexibilitet, problemlösning samt sociala och kommunikativa färdigheter - något du kommer att ha stor nytta av i morgondagens samhälle och på arbetsmarknaden.

Vad lär jag mig?

Under din utbildning kommer du möta olika förhållningssätt, uttryck och genres inom dansen, såsom samtida dans, jazz, balett, street, improvisation och koreografi och mycket mer. Vi fokuserar på kunskaper om kroppen ur ett hälsoperspektiv där kroppens funktion och fysiologi står i centrum. I konstnärliga processer arbetar vi med förmedlandet av känslor, utvecklandet av idéer och koncept i och genom dansen. I den dagliga träningen fokuserar vi på att stärka din kropp, öva upp din rörlighet, färdighet och förebygga skador, allt med ett tydligt konstnärligt perspektiv. Undervisningen sker i grupp, men med ett individuellt perspektiv så att du hittar ditt uttryck och hur du rör dig.

Hur lär jag mig?

I förenade perspektiv arbetar vi med teori och praktik. Hos oss får du utveckla förmågan att gestalta och kommunicera genom dans och bli bekväm med att använda din kropp som uttrycksmedel. Vi har ett nära samarbete med den professionella dansverksamheten i länet. För att bredda kunskapen om dansens olika grenar och arbetsområden anordnas workshops och samarbeten med verksamma danskonstnärer och besök på föreställningar. Vi skapar dansföreställningar där du lär dig att samarbeta och skapa både individuellt och i grupp från första idé till ett färdigt resultat som visas på scen. 

Vad händer efter gymnasiet?

Högskolestudier inom främst de konstnärliga, humanistiska och samhällsvetenskapliga områdena.

Exempel på yrken

Dansare, koreograf, danslärare, musikalartist, lärare, socionom eller sjuksköterska. 

 • Kurser och poäng
 • Inriktningar

  Inriktningen finns på Törnströmska gymnasiet.

  Andra inriktningar på Estetiska programmet:

  • Estetik och media
  • Musik
  • Teater
  • Estetik och media med Spelgrafik, 3D och animation som profil
 • Vad händer efter gymnasiet?

  Högskolestudier inom främst de konstnärliga, humanistiska och samhällsvetenskapliga områdena.

 • Exempel på yrken

  Danspedagog, koreograf, musikalartist, jurist, socionom, lärare.

Kontakt

Studie- och yrkesvägledare

Jeanette Andersson

Kontakt

Lärare

Rebecca Svensson Yates