För vem?

Är du bra på att finnas där för någon som behöver stöd? Tycker du att samverkan, samarbete och kommunikation är självklara ingredienser i yrkeslivet? Barn- och fritidsprogrammets inriktning Socialt arbete är ett yrkesprogram för dig som vill jobba med barn, ungdomar eller vuxna och göra skillnad i vardagen som exempelvis personlig assistent eller elevassistent. Om du väljer vår studieinriktade programfördjupning har du möjlighet att läsa vidare på högskolan.

Vad lär jag mig?

Att respektera, lyssna och använda ditt sunda förnuft. För att arbeta med människor krävs lyhördhet, kreativitet och gott omdöme. Under utbildningen får du möjlighet att utveckla dessa fina förmågor för att förbereda dig för arbete med till exempel funktionshindrade eller barn med inlärningssvårigheter. Etik, demokrati och alla människors lika värde går som en röd tråd genom utbildningen och du får lära dig om de internationella överenskommelser som är tänkta att skydda utsatta.

Hur lär jag mig?

Diskutera och agera. Dokumentera och utvärdera. Utbildningen fokuserar på problemlösning och du förbereds på att snabbt kunna agera när det behövs. Du löser uppgifter och praktiska problem på egen hand och tillsammans med andra. Du får övning i att planera, dokumentera och utvärdera – både på verksamhets- och individnivå. Under utbildningen ägnar du 17 veckor åt arbetsplatsförlagt lärande (APL).

Bra att veta

På denna inriktning kan du få både yrkes- och högskolebehörighet. Genom att välja kurser som förbereder för högskolestudier har du möjlighet att läsa vidare på högskola och universitet efter gymnasiet.

 

 • Kurser och poäng
 • Inriktningar

  Inriktningen Socialt arbete - BFSOC, finns på Ehrensvärdska gymnasiet.

  Andra inriktningar på Barn- och fritidsprogrammet

  • Fritid och hälsa
  • Pedagogiskt arbete

   

 • Vad händer efter gymnasiet?

  Du har goda möjligheter att få jobb direkt efter gymnasiet inom funktionsstöd. Väljer du att läsa kurser som förbereder för högskolestudier har du möjlighet att studera vidare till exempelvis socionom, polis eller behandlingspedagog.

 • Exempel på yrken

  Möjlighet att arbeta med barn, ungdomar eller vuxna inom sociala yrkesområden, som exempelvis boendehandledare och personlig assistent.

Kontakt

Studie- och yrkesvägledare

Malin Petersson

Kontakt

Lärare

Eva-Lena Håkansson