Barn- och fritidsprogrammet

Inriktning, pedagogiskt arbete - BFPED

För vem?

Barn- och fritidsprogrammets inriktning Pedagogiskt arbete är ett yrkesprogram för dig som vill arbeta med barn, ungdomar eller vuxna inom sociala yrkesområden. Kanske som barnskötare i förskolan eller som elevassistent i skolan? Vi ger dig kunskaper som förbereder dig för arbetslivet. Om du väljer vår studieinriktade programfördjupning har du möjlighet att studera vidare på högskolan. 

Vad lär jag mig?

Utveckling är invecklat och pedagogik kommer i många former. För att arbeta med människor krävs lyhördhet, kreativitet och gott omdöme. Under din utbildning får du möjlighet att utveckla dessa förmågor och ditt pedagogiska ledarskap. Du får lära dig om människors utveckling, behov och lärande. Du får en inblick i undervisningsmetoder som utomhuspedagogik och skapande verksamhet och olika pedagogiska alternativ, till exempel Reggio Emilia, Montessori och Waldorf.

Hur lär jag mig?

Vi lägger stor vikt vid att våra elever ska få kunskap om hälsa, levnadsvanor och hälsofrämjande arbete. Du får exempelvis lära dig hur viktiga faktorer arbetsmiljö och arbetsorganisation är för att förebygga arbetsskador. Teori och praktik varvas och under studietiden är 17 veckor arbetsplatsförlagt lärande (APL) som ger dig extra fördjupning och förståelse för ditt framtida yrkesliv.

Bra att veta

På denna inriktning kan du få både yrkes- och högskolebehörighet. Genom att välja kurser som förbereder för högskolestudier har du möjlighet att läsa vidare på högskola och universitet efter gymnasiet.

 

 • Kurser och poäng
 • Inriktningar

  Inriktningen Pedagogiskt arbete (BFPED) finns på Ehrensvärdska gymnasiet samt som lärlingsutbildning på af Chapmangymnasiet.

  Andra inriktningar på Barn- och fritidsprogrammet

   

 • Vad händer efter gymnasiet?

  Du har goda möjligheter att få jobb som barnskötare direkt efter gymnasiet som barnskötare. Väljer du att läsa kurser som förbereder för högskolestudier har du möjlighet att studera vidare till exempelvis lärare, förskollärare eller fritidspedagog.

 • Exempel på yrken

  Möjlighet att arbeta med barn och ungdomar inom pedagogiska yrkesområden, såsom barnskötare och elevassistent.

Kontakt

Studie- och yrkesvägledare

Malin Petersson

Kontakt