För vem?

Barn- och fritidsprogrammets inriktning Pedagogiskt och socialt arbete är ett yrkesprogram för dig som vill arbeta med barn, ungdomar eller vuxna inom sociala yrkesområden, till exempel som barnskötare i förskolan eller som elevassistent i skolan. Vi ger dig kunskaper som förbereder dig för arbetslivet. Om du väljer vår studieinriktade programfördjupning har du möjlighet att studera vidare på högskolan. 

Vad lär jag mig?

Under din utbildning får du möjlighet att utveckla förmågor som kreativitet, lyhördhet och gott omdöme, samt ditt pedagogiska ledarskap. Du får lära dig om människors utveckling, behov och lärande. Du får en inblick i undervisningsmetoder som utomhuspedagogik och skapande verksamhet och olika pedagogiska alternativ, till exempel Reggio Emilia, Montessori och Waldorf.

Hur lär jag mig?

Vi lägger stor vikt vid att våra elever ska få utveckla sina ledaregenskaper. Du lär dig planera, organisera, leda och utvärdera aktiviteter inom olika områden. Teori och praktik varvas och under studietiden är 17 veckor arbetsplatsförlagt lärande (APL) som ger dig extra fördjupning och förståelse för ditt framtida yrkesliv.

Bra att veta

På denna inriktning kan du få både yrkes- och högskolebehörighet. Genom att välja kurser som förbereder för högskolestudier har du möjlighet att läsa vidare på högskola och universitet efter gymnasiet.

Lärlingsutbildningen

Som elev på lärlingsutbildningen har du samma ämnesplaner och du kan ta ut samma yrkesexamen som på ett skolförlagt yrkesprogram. Skillnaden är att du som lärling tillbringar mer än hälften av utbildningstiden på en arbetsplats (APL). Exempel på arbetsplatser är förskola, fritidshem eller särskola. Kontinuerligt under terminen stämmer du, handledaren och din yrkeslärare av hur du utvecklas och hur du lär dig i de kurser du läser. Detta passar dig som snabbt vill ta dig ut i arbetslivet. 

Kontakt

Studie- och yrkesvägledare lärlingsutbildningen

Linnea Liinanki

Kontakt

Studie- och yrkesvägledare

Malin Petersson

Kontakt

Lärare lärlingsutbildning

Anne-Lie Alfiero

Kontakt

Lärare

Eva-Lena Håkansson

Kontakt

Koordinator lärlingsutbildning

Elisabeth Olsson