Våra program

Introduktionsprogrammen

  • Preparandutbildning
  • Yrkesintroduktion 
  • Individuellt alternativ
  • Språkintroduktion
  • Carpe Diem
  • Programinriktat individuellt val

Läs mer om samtliga introduktionsprogram