Projektet och samarbetet med partnerskolan bedrivs inom ramen för Atlasprogrammen.

Läs med om Atlas

Personal från båda skolorna har besökt varandra och samarbetet utvecklas och sprids löpande till fler kollegor.

Little Lambs School

Little Lambs School är en skola som grundades 1999 av svenskfödda Maria Gislén. Nu har skolan cirka 240 barn. De flesta är från ett upptagningsområde i slummen i skolans närhet. Little Lambs School undervisar barn och ungdomar upp till 16 år och drivs till stora delar av sponsrade medel och fadderverksamhet, men även ideellt arbete och volontärarbete. Skolan stöttar även äldre elever, som har lämnat Little Lambs School för vidare studier. Till verksamheten hör också ett barnhem, som ligger i nära anslutning till skolan.

Skolan har socialassistenter knutna till sig och de bedriver uppsökande verksamhet i närområdet för att hitta fler barn som är i behov i skola. Man utför även hälsoundersökningar på barnen och bekostar de mest behövande barnens skollunch med mera.