På af Chapmangymnasiet ser vi det som en självklarhet att värna om miljön och sträva mot ett mer hållbart samhälle. Östersjöskolan har utsetts till ”Skola för hållbar utveckling”. Tack vare engagerad personal och ett nära samarbete med andra verksamheter, både inom och utom kommunen, har vi kommit en bit på väg mot en mer hållbar skola.