På af Chapmangymnasiet ser vi det som en självklarhet att värna om miljön och sträva mot ett mer hållbart samhälle. Östersjöskolan har utsetts till ”Skola för hållbar utveckling”. Tack vare engagerad personal och ett nära samarbete med andra verksamheter, både inom och utom kommunen, har vi kommit en bit på väg mot en mer hållbar skola.

Vi har en projektplan som vi hoppas skall stärka engagemanget inom skolans samtliga verksamheter och ge våra eleverna en unik kompetens som gör dem väl rustade för ett framtida yrkesliv. Detta projekt går under namnet Hållbar skola.