Barn sover i säng med ljusblå kanin som gosedjur

Torgbackens dygnet-runt

På Torgbackens förskola finns två avdelningar som tar emot barn i åldrarna 1 till 13 år under obekväma arbetstider. Här erbjuds omsorg alla dagar året runt och dygnet runt.

Förskolebarn kan ha hela sin placering på förskolan eller en parallellplacering, då barnet har en ordinarie plats skola på annan avdelning/förskola. Skolbarn har endast parallell placering på Torgbackens förskola med den ordinarie placeringen på fritidshem.

Föräldrar ansvarar själva för transport av barnet mellan enheterna.

Vem har rätt att söka?

Du som har barn mellan 1-13 år och har ditt ordinarie arbete förlagt till kvällar, nätter och helger kan söka barnomsorg på obekväm arbetstid. Det gäller dels ensamstående föräldrar, dels sammanboende föräldrar eller varaktigt sammanboende där båda arbetar obekväm arbetstid. Som sammanboende räknas de som är folkbokförda på samma adress.

Som förälder ska du även ha undersökt möjligheten att ändra dina arbetstider eller annan omsorgslösning. Det kan exempelvis vara så att den andra föräldern kan tillgodose omsorgsbehovet även om föräldrarna inte lever tillsammans. För att ditt/dina barn ska få placering under dessa tider ska du ha behov av barnomsorg på obekväm arbetstid vid minst två tillfällen per månad och en placeringsperiod om minst två månader. Undantag kan prövas i särskilda fall.

Så går placeringen till

Placeringsarbetet inleds när du har skickat in ditt/era arbetsscheman, som är styrkt av din arbetsgivare.

Utifrån förskolans förutsättningar och era behov erbjuds ni plats så snart möjlighet finns. Rektor beslutar om placering. 

Du skickar styrkta arbetsscheman till:

Karlskrona kommun
Kunskapsförvaltningen Trossö/Wämö
Fortifikationsgatan 7
371 31 KARLSKRONA

Vid frågor kontakta:
Skoladministratör
0455-30 36 34
Skicka E-post

Avgifter

Föräldrar betalar enligt maxtaxans regler. Endast en avgift tas ut även om barnet har två placeringar (parallellplacering).  

Barnets vistelsetider

Barnets schema styrs av era arbetstider och restider. Om förälder behöver sova för att få sin dygnsvila har barnet rätt att vara på förskolan. Omsorg under obekväm arbetstid erbjuds inte vid föräldraledighet, arbetslöshet eller sjukdom. 

Övrigt

Om omsorgsbehovet ej kvarstår på obekväma tider eller om familjens situation förändras, kan barnet komma att omplaceras till annan avdelning/förskola. Detta sker alltid i samråd med föräldrarna.

Nattvilan är mellan klockan 21.30-05.00. Då vill vi helst inte att ni hämtar eller lämnar era barn. 

För att kunna planera verksamheten på bästa sätt är det är viktigt att du meddelar eventuella förändrade arbetstider så snart du känner till dem. I övrigt gäller kommunens riktlinjer och regler för förskola och fritidshem, som du hittar hittar här.  

Mer information får du under inskolningen.