Taxa förskola och fritidshem 2019 

Taxan fungerar som ett abonnemang som du betalar 12 månader om året. Avgiften baseras på hushållets sammanlagda månadsinkomsterna före skatt. Reglerna kan skilja sig något mellan kommunal och privat barnomsorg.

Det yngsta barnet räknas som Barn 1, det näst yngsta som Barn 2 och så vidare. 

Avgift för barn i förskola 

  • Barn 1: 3 % av inkomsten (max 1 425 kronor/månad)
  • Barn 2: 2 % av inkomsten (max 950 kronor/månad)
  • Barn 3: 1 % av inkomsten (max 475 kronor/månad)
  • Från och med barn 4: ingen avgift

Avgift för barn i fritidshem

  • Barn 1: 2 % av inkomsten (max 950 kronor/månad)
  • Barn 2: 1 % av inkomsten (max 475 kronor/månad)
  • Barn 3: 1 % av inkomsten (max 475 kronor/månad)
  • Från och med barn 4: ingen avgift

Lovtillsyn

  • September - maj: 164 kronor/månad
  • Juni - augusti: 436 kronor/månad

Maxtaxa

Det finns ett tak för hur hög avgiften kan bli. Detta kallas maxtaxa. Om hushållets sammanlagda inkomst är mer än 47 490 kronor i månaden betalas den högsta avgiften. Om ditt hushåll har flera barn i barnomsorgen betalar du mindre för barn nummer två, tre och så vidare.