Taxa förskola och fritidshem

Taxan fungerar som ett abonnemang som du betalar 12 månader om året. Avgiften baseras på hushållets sammanlagda månadsinkomsterna före skatt. Reglerna kan skilja sig något mellan kommunal och privat barnomsorg.

Det yngsta barnet räknas som Barn 1, det näst yngsta som Barn 2 och så vidare. 

Avgift för barn i förskola 

  • Barn 1: 3 % av inkomsten (max 1 382 kronor/månad)
  • Barn 2: 2 % av inkomsten (max 922 kronor/månad)
  • Barn 3: 1 % av inkomsten (max 461 kronor/månad)
  • Från och med barn 4: ingen avgift

Avgift för barn i fritidshem

  • Barn 1: 2 % av inkomsten (max 922 kronor/månad)
  • Barn 2: 1 % av inkomsten (max 461 kronor/månad)
  • Barn 3: 1 % av inkomsten (max 461 kronor/månad)
  • Från och med barn 4: ingen avgift

Lovtillsyn

  • September - maj: 160 kronor/månad
  • Juni - augusti: 427 kronor/månad

Maxtaxa

Det finns ett tak för hur hög avgiften kan bli. Detta kallas maxtaxa. Om hushållets sammanlagda inkomst är mer än 46 080 kronor i månaden betalas den högsta avgiften. Om ditt hushåll har flera barn i barnomsorgen betalar du mindre för barn nummer två, tre och så vidare.