Om att söka plats

Ditt barn har rätt till plats om det är folkbokfört i Karlskrona kommun. Är ditt barn inte folkbokfört i Karlskrona kommun kan du ändå söka plats. Meddela i så fall anledningen till att du söker plats här. Vi behöver också veta om, och i så fall när, barnet blir folkbokfört i Karlskrona kommun.

Du behöver inga inloggningsuppgifter för att anmäla plats. Däremot behöver
du lämna personuppgifter om barnet och om vårdnadshavare.

Tänk på att önskat placeringsdatum ska vara första inskolningsdagen då du fyller i datum på anmälan. 

Ansökan kan göras tidigast 9 månader före önskad placering. 

Nya regler för ansökan till förskola

Kunskapsförvaltningen inför nya köregler för ansökan till förskola.
De nya reglerna gäller dig som önskar placering från och med den 1 december 2020. 

Vid ansökan kan tre alternativ anges. Blir du erbjuden och har accepterat något av dina alternativ är du inte längre kvar i kön. Om du exempelvis får ditt tredje alternativ tas du automatiskt bort från kön.

Önskar du en annan förskoleplats än den du erbjudits är du välkommen att åter sätta upp barnet i kö för omplacering. 

Om du av någon anledning vill ändra alternativ, exempelvis på grund av flytt till en annan del av kommunen, så får du ett nytt ködatum.

De nya köreglerna gäller inte:

 • ansökningar med placeringar innan den 1 december 2020.
 • kön till fristående förskolor.

Har du några frågor, hör av dig till:
Evalott Ottosson, 0455-30 36 27 
Pernilla Ekengren Remberg, 0455-30 36 16 
E-post: kunskapsforvaltningen@karlskrona.se

 • Så fungerar det

  Fritidshem

  Ditt barn har rätt till plats i fritidshem om du arbetar eller studerar. Är du arbetssökande har ditt barn rätt till max 5 timmar per vecka och under lov motsvarande 15 timmar per vecka.

  Förskola

  Ditt barn har rätt till plats i förskola från och med den kalendermånad barnet fyller 1 år. Som ködatum räknas det datum då du anmäler ditt barn. Tidigast möjliga ködatum är 9 månader före önskat placeringsdatum.

  Ditt barn har förtur till samma förskola som eventuellt syskon har placering i. Förutsättning är att det finns plats där.

  Ditt barn har rätt till plats i förskola med max 15 timmar per vecka om du är arbetslös eller föräldraledig enligt föräldraledighetslagen för vård av annat barn.

  Allmän förskola för barn i åldern 3-5 år

  Du har rätt till allmän förskola för ditt barn. Vi kontaktar dig om ditt barn är i 3-5 års åldern och inte tidigare gått i förskolan.

  • Allmän förskola och barn vars föräldrar arbetar eller studerar. 3-5-åringar som är placerade i förskola under föräldrarnas arbete eller studier får rätten till allmän förskola tillgodosedd genom avgiftsreducering under perioden september till och med maj. Under juni, juli och augusti betalas full avgift enligt maxtaxan.
  • Allmän förskola och barn vars föräldrar är arbetslösa eller föräldralediga. Under perioden september till och med maj erbjuds 3-5-åringar 525 timmar avgiftsfri förskoleplacering. Under juni, juli och augusti har barnet rätt till 15 timmar per vecka. Avgift betalas enligt maxtaxan. Hur timmarna ska förläggas anpassas efter verksamheten.
  • Barn placerade enbart i allmän förskola. För barn som enbart har plats i allmän förskola gäller de tider som fastlagts för perioden september till och med maj (525 timmar/år). Verksamheten är avgiftsfri. Hur timmarna ska förläggas anpassas efter verksamheten.
  • Tillägg för allmän förskola i kommunal regi. Avgiften reduceras med 30% under perioden september till och med maj för de 3-5 åringar som är placerade i förskola under förädrarnas arbete eller studier. Under juni, juli och augusti betalas full avgift enligt maxtaxan.
 • Det här behöver du

  Du behöver inga inloggningsuppgifter för att anmäla plats. Däremot behöver du lämna personuppgifter om barnet och om vårdnadshavare. Bor du tillsammans med någon som inte är vårdnadshavare till ditt barn ska du lämna personuppgifter även för denna.

  Mer information och hjälp för att fylla i anmälan hittar du under hjälpsymbolen i tjänsten.

 • När får jag svar?

  När ditt barns anmälan tagits emot och blivit registrerad får du en köbekräftelse via e-post eller brev. Vår målsättning är att du senast 2 månader före önskat placeringsdatum ska få kontakt med placeringsansvarig. Förutsättningen är att din anmälan har lämnats in i så god tid att detta är möjligt.

  När du anmält önskemål om förskola har ditt barn rätt till förskola inom 4 månader.

 • Om dina personuppgifter

  När ditt ärende handläggs behandlas dina personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen, även kallad GDPR (General Data Protection Regulation).

  Inlämnade uppgifter är allmän handling och kan lämnas ut i enlighet med offentlighetsprincipen. Detta gäller inte om ditt ärende är sekretessbelagt enligt offentlighets- och sekretesslagen.

  Läs mer om hur personuppgifter behandlas av Karlskrona kommun

Anmäl barnsomsorg