Förskolor i Karlskrona

I Karlskrona kommun finns cirka 60 kommunala och fristående förskolor. Dessutom finns pedagogisk omsorg (familjedaghem) som alternativ. Utifrån läroplanen kan förskolorna ha olika profil och inriktning.

Alla förskolor i Karlskrona kommun

Förväntningar förskola

För att barn ska kunna få de bästa möjliga förutsättningarna för utveckling och lärande är det viktigt att förskola och hem samarbetar. Det behöver även finnas en samsyn kring förväntningar.

Här kan du läsa mer om förväntningar på förskola och vårdnadshavare.

Ansökan

Ditt barn har rätt till den tid i förskola som behövs för att du ska kunna jobba eller studera. Om du är arbetslös eller föräldraledig för syskon har ditt barn rätt till plats i förskola upp till 15 timmar per vecka.

Ditt barn kan få plats i förskola från den månad barnet fyller ett år och du kan ansöka om plats tidigast nio månader innan barnet ska börja. Alla barn har rätt till plats i förskola från höstterminen det år barnet fyller tre år.

Ansök om plats i förskola eller pedagogisk omsorg

Turordning och kö

Barnen placeras i kö efter det datum ansökan kommit in. Om barnet har syskon på samma förskola kan barnet få förtur i mån av plats.

Avgifter och regler

När du har fått en plats i förskola eller pedagogisk omsorg betalar du en avgift. Avgiften baseras på de sammanlagda inkomsterna före skatt i det eller de hushåll där barnet bor.

Öppettider

Förskolornas öppettider varierar men de flesta förskolor har öppet på vardagar mellan klockan 06.00 och 18.00. 

Två dagar per termin har förskolorna stängt för personalen ska få tid till exempelvis kompetensutveckling och planering. Information om vilka dagar det gäller får du från din förskola. 

Sammanslagning under sommaren

Under sommaren när många barn är lediga slår ofta flera förskolor ihop sina verksamheter. Det betyder att ditt barn tillfälligt kan få gå på en annan förskola under några veckor.

Omsorg på kvällar, nätter och helger

Torgbackens dygnet-runt på Trossö är öppet alla dagar om året. Du som arbetar obekväma arbetstider har möjlighet att få barnomsorg på kommunens dygnet-runtöppna förskola.

Här kan du läsa mer om barnomsorg på obekväm arbetstid.

För barn med allergi

På Kajutans förskola på Pantarholmen och Grävlingens förskola i Jämjö finns avdelningar för allergiska barn.

Ändra schema och uppgifter

Du registrerar ditt barns schema via appen Tieto Edu. Appen finns att ladda hem via Google Play och App Store.  

Beskrivning av appen, pdf 

Användarhandledning - så registrerar du schema i Tieto Edu.pdf

Logga in i webbversionen av Tieto Edu

Det finns en webbversion av Tieto Edu app om du vill logga in via webbläsare för att registrera schema. Du loggar in med BankID.

Direkt till inloggning i Tieto Edu app webbversion med BankID

Ändra uppgifter och säga upp plats

Du som har en plats kan logga in på barnomsorgens webbtjänst för att:

  • registrera din inkomst
  • ändra dina kontaktuppgifter
  • säga upp en plats i förskola eller fritidshem 

Till barnomsorgens webbtjänst

Öppna förskolan

Den öppna förskolan är en pedagogisk gruppverksamhet som i första hand är till för barn, 0-5 år, som inte är inskrivna i förskolan. Öppna förskolan är avgiftsfri och du behöver inte anmäla dig för att delta i verksamheten.

Läs mer om öppna förskolan