Om försäkringen

Olycksfallsförsäkringen omfattar skador orsakade av olycksfall, vilket betyder att den inte täcker sjukdomsrelaterade skador. Försäkringen är tecknad hos Svedea.

Anmälan om skada

Vid skada ska ifylld skadeanmälan snarast sändas till Svedea på adressen: Svedea AB Skador företag, Box 3489, 103 69 Stockholm.
 
Skadeblanketter och skaderelaterad information finns på Svedeas hemsida som du hittar här.
 
Vid akuta skadehändelser och frågor gällande skador går det bra att kontakta Svedea via telefon eller mejl:
Telefonnummer: 0771-160 199
Mejl: skadorforetag@svedea.se
 

När gäller försäkringen?

Försäkringen vid olycksfallsskada som inträffar dygnet runt gäller för:
• Elever i alla former av grundskola (även friskola) inklusive elever folkbokförda i kommunen men som går i skola i annan kommun, 6–15 år
• Barn 0–5 år
• Barn i alla former av barnomsorg (även friskola) inklusive barn folkbokförda i kommunen men som går i barnomsorg i annan kommun
• Barn i kontaktfamiljer
• Personer i familjehem med mera.
• Personer i HVB-hem (institutioner)
• Trappvärdar utsedda av AB Karlskronahem

Försäkringen vid olycksfallsskada som inträffar under skoltid, verksamhetstid och vid resor till och från skolan gäller för:
• Elever i arbetsmarknadspolitiska åtgärder, arbetsträning, praktik med mera
• Personer i arbetsmarknadspolitiska åtgärder, arbetsträning, praktik med mera
• Personer i räddningsvärn
• Personer i av Förbundet anordnad utbildning
• Guider
• Stadsvärdar
• Personer i av kommunen anordnad verksamhet
• Nattvandrare i Karlskronahems regi
• Elever i gymnasieskola (även friskola)
• Seniorer inom Förskola, SFI och Folkhögskola
• Seniorer inom grundskolan
• Seniorer inom gymnasieskolan
• Frivilligarbetare inom äldreomsorgen
• Elever och seniorer i vuxenutbildning.