För elever i årskurs 4-9

Flertalet av eleverna har av olika anledningar svårt att fungera inom ramen för den vanliga grundskolan, vilket visat sig i form av koncentrationssvårigheter, frånvaro, bristande måluppfyllelse och ibland en känsla av utanförskap.

Genom att utveckla kognitiva modeller (individuellt och i grupp), erbjuda en alternativ lärandemiljö samt skapa trygghet och tillit, strävar vi efter att motivera eleverna till fortsatta studier och ansvarstagande.

Resursskolans samarbetar med elevens hemskola kring stöd och eventuell återgång. Vi har också ett nära samarbete med anhöriga, hemskola och olika myndigheter för att skapa en helhetssyn som är viktig i arbetet med den enskilda eleven.

På resursskolan tar 8 pedagoger hand om maximalt 16 elever.

Anmälan om plats

Blankett för anmälan om plats på Karlskrona resursskola, pdf