Skolan ligger strax utanför Lyckeby och området består av flera villaområden och ett mindre hyreshusområde. Skolans lokaler är ändamålsenliga, ligger i ett plan och allt är handikappanpassat.  

Vårt mål är att all personal skall, utifrån varje elevs behov och förutsättningar, arbeta för att göra eleven så självständig som möjligt. Detta mål genomsyrar verksamheten inom alla ämnesområdena. Skolformen vi tillhör är grundsärskola med inriktning träningsskola.  

Vi delar in oss i mindre grupper av elever och arbetar i olika konstellationer utifrån ålder, utveckling och andra behov. 

Grundsärskolan har en integrerad fritidshemsverksamhet, Björnfritids, för elever mellan 7-12 år.