Verksamheten omfattar träningssärskola årskurs 1-9 och verksamhetsträning för elever i gymnasieåldern.   

Solbackaskolan arbetar utifrån visionen att undervisningen ska vara användbar i ett livsperspektiv, där glädje och motivation är drivkraften för både personal och elever.  

Skolan arbetar aktivt med sinnesträning, kommunikation och upplevelsebaserat lärande. I stället för enskilda ämnen arbetar träningsskolan och gymnasiesärskolan enligt fem ämnesområden som tillsammans ska ge individen förutsättningar för en god helhetsutveckling.