Skolan har en hög personaltäthet med elevassistenter och pedagoger. Vi eftersträvar en kommunikativ miljö där vi tillämpar tecken som stöd (TAKK) 

Vi är lokalintegrerade med grundskolan Lyckeby Kunskapscentrum (LKC) på mötesplatser som skolgård, matsal och gymnastiksal.  LKC är en F-9 skola med grundsärskola med totalt cirka 650 elever. Vi har nära till naturupplevelser och Lyckeby centrum.  

Vi eftersträvar en röd tråd i arbetet och arbetar mycket med bemötande mellan olika individer och situationer. För att förbereda våra elever för yrkes- och vardagslivet arbetar vi med upplevelsebaserad inlärning som grundas på exempelvis studiebesök och teman.  

Särskolans fritidshem på LKC, Solsidan, har fristående och anpassade lokaler.