LKC grundsärskola

LKC grundsärskola har cirka 30 elever från årskursk 1-9. Skolan har en hög personaltäthet med elevassistenter och pedagoger. Vi bemöter varje elev utifrån sina förutsättningar.

Om skolan

Vi är lokalintegrerade med grundskolan Lyckeby Kunskapscentrum (LKC) på mötesplatser som skolgård, matsal och gymnastiksal. Vi delar också studievägledare och skolsköterska med grundskolan och har ett samarbete med stödteamet.

LKC ligger i centrum och är en F-9 skola med grundsärskola med totalt cirka 600 elever. Vi har nära till naturupplevelser (till exempel Ekebacken, Lyckå slottsruin) och nära till Amiralens köpcentra. Skolan hänger organisatoriskt ihop med Verköskolan (år F-2). När det är dags för årskurs 3 kommer Verköeleverna till LKC. 

Profil

Skolans profil är natur, kultur och miljö och skolan är grönflagg-certifierad. Vi på Grundsärskolan ska på ett konkret sätt visa på våra möjligheter och skyldigheter att värna om vår livsstil och hälsa.

Vi eftersträvar en röd tråd i arbetet och arbetar mycket med bemötande mellan olika individer och situationer. LKC:s Grundsärskola omfattar utbildning i ämnen eller ämnesområden.

Vi jobbar med upplevelsebaserad inlärning som grundas på studiebesök.

 • Vi arbetar med tema, till exempel hösten, jul och Astrid Lindgren, där vi väver in ämnen och ämnesområden.
 • Vi förbereder för yrkes- och vardagslivet.
 • Vi eftersträvar en kommunikativ miljö där vi tillämpar tecken som stöd (TAKK).

Solbacka resurscentrum

Solbackaskolan ligger fint inbäddat på Gullberna-området.

Om skolan

Verksamheten omfattar träningssärskola och verksamhetsträning för elever mellan 7 - 20 år men är också en resurs för övriga särskolor avseende sinnesträning.

Profil

Solbackaskolan arbetar utifrån visionen att undervisningen ska vara användbar i ett livsperspektiv. Där glädje och motivation är drivkraften för både personal och elever. 

Skolan arbetar aktivt med sinnesträning, kommunikation och upplevelsebaserat lärande. I stället för enskilda ämnen arbetar träningsskolan och gymnasiesärskolan enligt fem ämnesområden som tillsammans ska ge individen förutsättningar för en god helhetsutveckling.

Vi har även träningsskolan för elever i årskurs 1-9 där vi arbetar utifrån följande arbetsområden:

 • Kommunikation
 • Vardagsaktiviteter
 • Verklighetsuppfattning
 • Motorik
 • Estetisk verksamhet

Spandelstorpsskolans resurscentrum

Grundsärskolan ligger i hjärtat av Spandelstorpskolan och vi möter elever från övriga grundskolan naturligt varje dag. Grundsärskolan har en integrerad fritidshemsverksamhet för elever mellan 7-12 år. 

Om skolan

Spandelstorpskolan ligger strax utanför Lyckeby och området består av flera villaområden och ett mindre hyreshusområde. Grundskolan är uppdelad i A-huset, B-huset och C-huset. Fyra arbetslag är uppdelade i F-3, 4-6, fritidshem och resurs.

Skolans lokaler är ändamålsenliga, ligger i ett plan och allt är handikappsanpassat. Det förekommer ingen biltrafik på väg till gymnastiksalen, skogen, stallet eller affären.

Profil

Vårt mål är att all personal skall, utifrån varje elevs behov och förutsättningar,arbeta för att göra eleven så självständig som möjligt.

Detta mål genomsyrar verksamheten inom alla ämnesområdena. Skolformen vi tillhör är grundsärskola med inriktning träningsskola. Vi jobbar även mot grundskolans kursplan om det finns behov. 

 • Vi på grundsärskolan delar in oss i mindre hemvister på 3-6 elever och arbetar i olika konstellationer utifrån ålder, utveckling och andra behov.
 • Vi har individanpassad undervisning utifrån varje elevs behov och förutsättningar. Vi arbetar ämnesöverskridande i teman.
 • Vår inriktning är motorik/idrott och kommunikation/svenska.
 • All personal är teckenkunnig och AKK Alternativ och Kompletterande Kommunikation genomsyrar all verksamhet. 
 • Vi arbetar med datorn som hjälpmedel till svenska/kommunikation med speciellt anpassade datorprogram och även alternativa datorredskap.